Players

название: Yu-Ze, Zhang
кличка: X41007
Происхождение: неизвестный
X41007 (Yu-Ze, Zhang)

Team:
Shu Dai Xiong Gaming