Players

название: Ying, Tian-Ci
кличка: Tianci
Происхождение: China
Tianci (Ying, Tian-Ci)