Players

название: Yu-Hui, Jiang
кличка: MaxPower
Происхождение: China
MaxPower (Yu-Hui, Jiang)