Players

название: Lin-Jiang, Shi
кличка: Deceit
Происхождение: China
Deceit (Lin-Jiang, Shi)