Players

название: Võ Thành Luân, Nguyễn
кличка: CBL
Происхождение: Vietnam
CBL (Võ Thành Luân, Nguyễn )

Team:
Team Secret