Players

название: Wen-Xiang, Zhu
кличка: 7WO
Происхождение: неизвестный
7WO (Wen-Xiang, Zhu)